Verlies

Je bent iemand verloren. 
 

Iemand verliezen is een intense en persoonlijke gebeurtenis. Zowel vóór het overlijden, tijdens het overlijden als na het overlijden. Het zet alles in beweging en zet tegelijkertijd alles stil. 

Je gaat op je eigen manier en in je eigen tijdspad om met verlies. Daar zijn geen regels voor. Iemand verliezen is onomkeerbaar. Je ervaart het verlies en de pijn vaak voor de rest van je leven. Het is geen periode die je kan afsluiten. Je komt in een nieuwe tijd waarin je langzaam probeert te begrijpen dat je leven ingrijpend veranderd is. Je zult verder moeten zonder je geliefde partner, ouder, kind, vriend, huisdier …. 

 

Fijne en liefdevolle herinneringen kunnen de pijn verzachten. Door over je dierbare te (blijven) praten, houd je hem/haar dichtbij. Dit biedt troost en houvast. Dit kan ook door iemand te gedenken, door een foto neer te zetten, een kaarsje te branden, een mooi plekje te creëren voor een urn, spulletjes om je heen te verzamelen. Een fysieke vorm geven aan het gemis.

Memories at Home wil je hierbij helpen. 

 Gedenken is "stilstaan om daarna weer verder te gaan"